Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Bestuurlijk stelsel

De peiling is gesloten. De resultaten van deze slotpeiling worden op 14 juni meegegeven aan de raad en gepubliceerd op amsterdam.nl

Op weg naar een sterker lokaal bestuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2021 de notitie Voorgenomen hoofdlijnen voor het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. In deze notitie doet het college een aantal voorstellen om het lokale bestuur te versterken. Bewoners van de stad moeten makkelijker hun weg vinden als het aankomt op samenwerken met de gemeente, en bovendien ook meer zeggenschap krijgen tijdens de besluitvorming.

Ideeën uit gesprekken en enquêtes

Amsterdammers is gevraagd om mee te denken over en te reageren op de voorstellen. Dat is gedaan via verschillende online stadsgesprekken, enquêtes en met reacties via de mail. Tussen die reacties zaten ook (aanvullende en alternatieve) ideeën, waarvan het bestuur graag wil weten hoe andere Amsterdammers die waarderen. Vandaar dat ter afsluiting van het participatietraject en in voorbereiding op de bespreking in de gemeenteraad deze ideeën aan u worden voorgelegd. 

U kunt hieronder de hoofdlijnen notitie downloaden.

Download hier de notitie (pdf).
Meer weten

Slotpeiling

De aanvullende en alternatieve ideeën vanuit de bewoners zijn samengevat in stadsmoties en - amendementen. We zijn benieuwd wat een bredere groep Amsterdammers van deze voorstellen vindt. Daarom hebben we ze opgenomen in een slotpeiling. U kunt daarin tot en met 12 juni per onderwerp aangeven of u het eens bent met een voorstel of niet.

Amendementen en moties

De termen amendement en motie worden gebruikt voor reacties van een gemeenteraad of een parlement op voorstellen van het college of het kabinet. Een amendement is een wijziging op een voorstel van het bestuur, een motie is een oproep aan het bestuur. Een stadsamendement of motie verwijst naar een wijziging of oproep van Amsterdammers aan het college en raad. Het college zal per stadsamendement en stadsmotie een preadvies formuleren, net als dat gebruikelijk is bij moties en amendementen van de raad zelf.

En daarna?

De uitkomsten van deze slotpeiling worden na afloop naar de leden van de gemeenteraad gestuurd. De fracties in de gemeenteraad kunnen de uitkomsten gebruiken bij de bespreking van het collegevoorstel in de raadscommissie op 23 juni.

De voorstellen uit de stad worden in de raad besproken, samen met het voorstel van het college met verbeteringen voor het bestuurlijk stelsel en de reacties die tijdens de inspraak en participatie zijn opgehaald.

14 april t/m 6 april

Enquête over nieuwe voorstel bestuurlijk stelsel.

19 april t/m 1 mei

Inspraak avonden in de stadsdelen

10 -11 mei

Bewoners kwamen bij elkaar om verbeteringen te formuleren

2 juni mei t/m 12 juni

Draagvlak peiling bewonersvoorstellen onder grotere groep Amsterdammers

14 juni

Voorstellen + uitslag peiling naar de raad

23 juni

Inhoudelijke bespreking Collegevoorstel bestuurlijk stelsel in de raad

7 juli

Besluit over bestuurlijk stelsel in de raad

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel